Simon Clark office

Simon Clark er en av de rundt 150 forskerne i SINTEF som utforsker ulike aspekter ved batteriverdikjeden. Foto: Tonje Nermark