bir-jpg-RESIZE

Avfallsanlegget i Bergen skal fange CO2 fra røykgassen.

Avfallsanlegget i Bergen skal fange CO2 fra røykgassen.