Ulv Foto Per Harald Olsen

Den norsk-svenske ulven er antakelig borte for alltid. Ulvene våre i dag stammer fra finske ulver som vandret inn etter at vi utryddet våre egne ulver for rundt 50 år siden. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Ulven. Bildet viser en ulv.

Den norsk-svenske ulven er antakelig borte for alltid. Ulvene våre i dag stammer fra finske ulver som vandret inn etter at vi utryddet våre egne ulver for rundt 50 år siden. Foto: Per Harald Olsen, NTNU