Ulv 2 Foto Kjetil Kolbjørnsrud

De ville ulvene våre stammer fra et svært lite antall finske dyr. Foto: Kjetil Kolbjørnsrud

Ulven. Bildet viser to ulver.

De ville ulvene våre stammer fra et svært lite antall finske dyr. Foto: Kjetil Kolbjørnsrud