Manganskorpe 1 -OD

Bit av mineralforekomst fra norsk sokkel. Mangan.

Bit av mineralforekomst fra norsk sokkel. Mangan.

Manganskorpe (foto OD): Mørkere del er manganskorpe