babybuker.jpg

Figur viser hvor mye et menneske bruker i løpet av et liv.

Figur viser hvor mye et menneske bruker i løpet av et liv.

Minerals Education Coalition har beregnet at den gjennomsnittlige amerikaner vil trenge nesten 1500 tonn metaller, mineraler og drivstoff i løpet av sin levetid. Bærekraftindeksen viser at vi har blant landende med det dypeste materialfotavtrykket per innbygger (Ref: https://www.sustainabledevelopmentindex.org/)