Jenteprosjektet Ada Foto NTNU

Jenteprosjektet Ada har bidratt til å få flere kvinner til å velge teknologifag. Her fra velkomstdagen i august i år. Foto: NTNU

Kjønnsbalanse. Bildet viser kvinner på velkomstdagen.

Jenteprosjektet Ada har bidratt til å få flere kvinner til å velge teknologifag. Her fra velkomstdagen i august i år. Foto: NTNU