Eldre mann Foto Shutterstock NTB

Eldrebølgen og høyere levealder betyr at behovet for legevakt og spesialistbehandling vil øke. Foto: Shutterstock, NTB

Legevakten. Bildet viser eldre mann på venteværelset.

Eldrebølgen og høyere levealder betyr at behovet for legevakt og spesialistbehandling vil øke. Foto: Shutterstock, NTB