Tarehøsting-croppet

Mann med hvit hjelm og kortarmet skjorte måler oppheiste tareplanter med tommestokk ute til sjøs.

Dyrket tare som tar opp CO2 for så å bli begravd på havbunnen – det er en av fremtidsmulighetene SINTEF nå studerer. Her har Marius Andersen, lærling i SINTEF, høstet sukkertare fra et dyrkingsforsøk ved Grip utenfor Kristiansund. Foto: SINTEF