Plast 1 Illustrasjon Shutterstock NTB

Gruppen undersøkte 24 vanlige plastprodukter over ti dager for å se om de lekket kjemiske stoffer ut i vann under naturlige forhold. Det gjorde de. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Plast. Illustrasjonen viser plastprodukter i vann.

Gruppen undersøkte 24 vanlige plastprodukter over ti dager for å se om de lekket kjemiske stoffer ut i vann under naturlige forhold. Det gjorde de. Illustrasjon: Shutterstock, NTB