Atomkraft Antwerpen Belgia Foto Shutterstock NTB

FNs klimapanel ser atomkraft som en del
av løsningen. Det er ikke alle enige i. Her fra Antwerpen i Belgia. Foto: Shutterstock, NTB

Klimatiltak. Bildet viser et atomkraftanlegg i Belgia.

FNs klimapanel ser atomkraft som en del av løsningen. Det er ikke alle enige i. Her fra Antwerpen i Belgia. Foto: Shutterstock, NTB