Delfiner 1 Foto Colourbox

Hvordan delfinene gang etter gang tilpasser seg ulike leveområder har vært et lite mysterium. Foto: Colourbox

Delfiner. Bildet viser tumlere.

Hvordan delfinene gang etter gang tilpasser seg ulike leveområder har vært et lite mysterium. Foto: Colourbox