Delfiner 2 Foto Colourbox

I det fri er tumlere utbredt i et bredt belte både nord og sør for Ekvator. Foto: Colourbox

Delfiner. Bildet viser en delfin som hopper.

I det fri er tumlere utbredt i et bredt belte både nord og sør for Ekvator. Foto: Colourbox