Havørn Foto Shutterstock NTB

Hva er verdien av et landskap? Kan vi ofre det om prisen er høy nok? Foto: Shutterstock, NTB

Verdier. Bildet viser en havørn som fanger fisk.

Hva er verdien av et landskap? Kan vi ofre det om prisen er høy nok? Foto: Shutterstock, NTB