Løve Foto Per Harald Olsen NTNU

Du stanser ikke nedgangen i antall ville løver ved å stanse klimaendringene. Foto Per Harald Olsen, NTNU

Verdier. BIldet viser en hannløve.

Du stanser ikke nedgangen i antall ville løver ved å stanse klimaendringene. Foto Per Harald Olsen, NTNU