Landbruk Ramsdalen i Rogaland Foto Severin Malmin Statsarkivet i Stavanger

Landbruket har endret seg sterkt de siste generasjonene, og det samme har dermed artsmangfoldet. Her fra Ramsdalen i Rogaland rundt 1906. Foto: Severin Malmin, Statsarkivet i Stavanger

Verdier. Bildet viser landbrukskarer med hest rundt 1906.

Landbruket har endret seg sterkt de siste generasjonene, og det samme har dermed artsmangfoldet. Her fra Ramsdalen i Rogaland rundt 1906. Foto: Severin Malmin, Statsarkivet i Stavanger