Leddgikt 2 Foto Colourbox

Leddgikt (revmatoid artritt) er en autoimmun sykdom, hvor immunsystemet angriper personen selv. Foto: Colourbox

Leddgikt. Bildet viser røntgen av en hånd.

Leddgikt (revmatoid artritt) er en autoimmun sykdom, hvor immunsystemet angriper personen selv. Foto: Colourbox