Leddgikt 1 Foto Colourbox

Behandlingen av leddgikt (revmatoid artritt) har gjennomgått endringer i de siste 20 årene, og feilstillinger av ledd er sjeldnere å se. Pasientgruppen anbefales nå å være fysisk aktiv. Foto: Colourbox

Leddgikt. Bildet viser kvinnehender med leddgikt.

Behandlingen av leddgikt (revmatoid artritt) har gjennomgått endringer i de siste 20 årene, og feilstillinger av ledd er sjeldnere å se. Pasientgruppen anbefales nå å være fysisk aktiv. Foto: Colourbox