Male,Civil,Engineer,And,Young,Female,Building,Architect,Use,A

To arbeidere på byggeplass

Støy fra byggeplasser kan bli et miljøproblem