Eelume slangerobot 1 Foto Elume

Slangeroboten fra NTNU er med i den nye katastrofefilmen Nordsjøen. Foto: Eelume

Eelume. Bildet viser slangeroboten.

Slangeroboten fra NTNU er med i den nye katastrofefilmen Nordsjøen. Foto: Eelume