Langrenn 1 Foto Shutterstock NTB

Skismurningen din kan skade naturen. Foto: Shutterstock, NTB

Skismurning. Bildet viser en skiløper.

Skismurningen din kan skade naturen. Foto: Shutterstock, NTB