sologvind_byneset

Solapaneler og en vindmølle står for hydrogenproduksjon.