Sleipnerfeltet Foto Øyvind Gravås og Bo B. Randulff Copyright Equinor

Sleipnerfeltet. Petroleumssektoren står for store deler av utslippene våre. Foto Øyvind Gravås og Bo B. Randulff. Copyright Equinor

Kart. Bildet viser Sleipner-feltet.

Sleipnerfeltet. Petroleumssektoren står for store deler av utslippene våre. Foto Øyvind Gravås og Bo B. Randulff. Copyright Equinor