Cybergeiter 3 Foto Roger A Søraa NTNU

Uten denne teknologien kunne færre drive som geitebonde, fordi de ofte må ha andre jobber ved siden av. Foto: Roger A. Søraa, NTNU

Geiter. Bildet viser geiter som beiter.

Uten denne teknologien kunne færre drive som geitebonde, fordi de ofte må ha andre jobber ved siden av. Foto: Roger A. Søraa, NTNU