Arbeidsinnvandring 1 Foto Shutterstock NTB

Inntektsforskjellene økte da EU åpnet seg mot øst. Mange av innvandrerne derfra bosatte seg på bygda, og fikk lavinntektsarbeid. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Arbeidsinnvandring. Illustrasjonsbildet viser en arbeider i fiskeindustrien.

Inntektsforskjellene økte da EU åpnet seg mot øst. Mange av innvandrerne derfra bosatte seg på bygda, og fikk lavinntektsarbeid. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB