Konserndirektør Eli Aamot

Portrett av kvinne

Konserndirektør Eli Aamot