Team Cerberus Foto Team Cerberus – Copy

Team Cerberus samlet med robotene som ble brukt i konkurransen. Foto: Team Cerberus

Roboter. Bildet viser Team Cerberus og flere roboter.

Team Cerberus samlet med robotene som ble brukt i konkurransen. Foto: Team Cerberus