Kostas Alexis

Kostas Alexis. Foto: NTNU

Roboter. Bildet viser professor Kostas Alexis.

Kostas Alexis. Foto: NTNU