Steinvender Foto Shutterstock NTB

Denne steinvenderen hekker hos oss, men kan det meste av året bo sør i Afrika. Foto: Shutterstock, NTB

Vadefugler. Bildet viser en steinvender.

Denne steinvenderen hekker hos oss, men kan det meste av året bo sør i Afrika. Foto: Shutterstock, NTB