Elg 1 Foto Shutterstock NTB

Forskere har studert om elgens beiting motvirker effekten av et varmere klima på skogens vekst. Foto: mlorenz / Shutterstock / NTB

Elgen. Bildet viser en nordamerikansk elg.

Forskere har studert om elgens beiting motvirker effekten av et varmere klima på skogens vekst. Foto: mlorenz / Shutterstock / NTB