solcellelabenunderkonstruksjon

Her arbeides det med å få laben opp på taket. Foto: SINTEF