samarbeid-RESIZE

Prosjektteamet i hjemmesykehus-prosjektet Hospital@home

Prosjektteamet i hjemmesykehus-prosjektet Hospital@home

SINTEF har samarbeidet med Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune, Sykehusapoteket og Helseinnovasjonssenteret i prosjektet. Her er helse-teamet samlet på ett brett. F.v, rundt bordet: Bjarte Bye Løfaldli, Sylvi Kristensen, Odin Bae Bolstad, Benedicte Nyborg, Rune Heggem Gjøvikli, Kari Kvisvik Megaard og Linda Sæterøy Stående bak: Lillian Karlsen, Ingebjørg Sandøy Rødahl, Ann Iren Kjønnøy, Inger Stokke og Betzy Elgsaas. Foto utlånt fra prosjektet.