Pasient

Pasient er ute og går tur med utstyr for intravenøs antiviotikabehandling rundt halsen.

Denne pasienten har prøvd ut intravenøs behandling hjemmefra.