Hjemmesykehus.

Pasient får oppfølging av lege i hjemmet i stedet for å ligge på sykehus.

Hjemmesykehus. Her kommer legen på visitt i pasientens egen stue.

Hjemmesykehus. Her kommer legen på visitt i pasientens egen stue for oppfølging av behandling.