plastkule-RESIZE

Nanoteknologi

To the point: Her brukes en liten nål til å plukke opp en nanoplast-kule som et ledd i forberedelsen for analyse med atomsondetomografi. Bildet er tatt med et elektronmikroskop ved NTNU Nanolab.