Afghanistan fjell Foto Shutterstock NTB

Taliban kan umulig greie å kontrollere hele Afghanistan. Terrorgrupper kan etablere seg uavhengig av om Taliban godkjenner det eller ikke. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet viser afghanske fjell.

Taliban kan umulig greie å kontrollere hele Afghanistan. Terrorgrupper kan etablere seg uavhengig av om Taliban godkjenner det eller ikke. Foto: Shutterstock, NTB