Afghanistan 1 Foto Shutterstock NTB

USA og de allierte gir opp etter 20 år i et land der det etter hvert ble utydelig hva målet er. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Taliban. BIldet viser en hjemløs gutt i et krigstrøtt Afghanistan.

USA og de allierte gir opp etter 20 år i et land der det etter hvert ble utydelig hva målet er. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB