Tankskip Hydrogen 1 Foto Shutterstock NTB

Sjøtransport over lengre distanser er et område som trolig ikke kan bruke energi fra batterier. Da er hydrogen et alternativ. Norge kan produsere store mengder av gassen. Foto: Shutterstock, NTB

Hydrogen. Bildet viser et tankskip.

Sjøtransport over lengre distanser er et område som trolig ikke kan bruke energi fra batterier. Da er hydrogen et alternativ. Norge kan produsere store mengder av gassen. Foto: Shutterstock, NTB