Nisonic med sitt ultralydprodukt som kan benyttes til å oppdage ICP uten inngrep.Her ved CTO og medoppfinner Tormod Selbekk og senior programvareutvikler Krishna Kumar.Foto: Ole Martin Wold