Nisonic med sitt ultralydprodukt som kan benyttes til å oppdage ICP uten inngrep.Her ved CTO og medoppfinner Tormod Selbekk og senior programvareutvikler Krishna Kumar.Foto: Ole Martin Wold

En ultralydprobe måler diameteren på synsnerveskjeden til pasienten.

Måler forhøyet hjernetrykk med ultralyd via øyet

Nisonic har utviklet en forskningsbasert metode for å måle trykket i pasienters hjerne med en ultralydprobe via synsnerven. Foto: Ole Martin Wold