Vindkraft til havs Foto Shutterstock NTB

Vindkraft til havs er mindre omstridt enn vindkraft på land. Men den kommer sent og blir antakelig dyr. Foto: Shutterstock, NTB

Klimaet. Bildet viser en vindkraftpark til havs.

Vindkraft til havs er mindre omstridt enn vindkraft på land. Men den kommer sent og blir antakelig dyr. Foto: Shutterstock, NTB