REFHYNE Shell 10 MW PEM electrolyser

Industrianlegg for vannelektrolyse / produksjon av grønt hydrogen fotografert på avstand med to medarbeidere i røde kjeldresser midt på bildet.