Yaksi group Photo Rita Elmkvist-Nilsen NTNU

Emre Yaksi, nederst til venstre, sammen med medlemmer av forskningsgruppen. Foto: Rita Elmkvist-Nilsen, Kavli Institute for Systems Neuroscience

Habenula. Bildet viser forskningsgruppen bak oppdagelsene.

Emre Yaksi, nederst til venstre, sammen med medlemmer av forskningsgruppen. Foto: Rita Elmkvist-Nilsen, Kavli Institute for Systems Neuroscience