Habenula sebrafisk Foto Stephanie Fore

Bildet viser forhjernen (øvre halvdel) og mellomhjerne (nedre halvdel) i en ung sebrafisk. Habenula (turkis) er de små kjernene i midten av de to store strukturene. Bilde: Stephanie Fore

Habenula. Bildet viser habenula i hjernen til en sebrafisk.

Bildet viser forhjernen (øvre halvdel) og mellomhjerne (nedre halvdel) i en ung sebrafisk. Habenula (turkis) er de små kjernene i midten av de to store strukturene. Bilde: Stephanie Fore