Barns lek 1 Foto Shutterstock, NTB

Fantasi, kreativitet og gleden i leken ble fremhevet som viktig for alle generasjoner. Foto: Shutterstock, NTB

Lek. Bildet viser småbarn som leker på gulvet.

Fantasi, kreativitet og gleden i leken ble fremhevet som viktig for alle generasjoner. Foto: Shutterstock, NTB