Barns lek 3 Foto Shutterstock NTB

Nei, det går ikke bare i dataspill. Foto: Shutterstock, NTB

Lek. Bildet viser gutt med spill på bærbar pc.

Nei, det går ikke bare i dataspill. Foto: Shutterstock, NTB