Barns lek 4 Foto Shutterstock NTB

Flere er bekymret for at iPad og skjermer virker pasifiserende. Men samtidig er det flere som sier at ungene kan få en viktig digital kompetanse. Foto: Shutterstock, NTB

Lek. Bildet viser glad jente med mobiltelefon.

Flere er bekymret for at iPad og skjermer virker pasifiserende. Men samtidig er det flere som sier at ungene kan få en viktig digital kompetanse. Foto: Shutterstock, NTB