Spike Foto Exero (2)

Sommerutgaven av Spike, testet av Klaus Klausen. Foto: Exero

Spike. BIldet viser sommerutgaven av Spike.

Sommerutgaven av Spike, testet av Klaus Klausen. Foto: Exero