Spike Foto Exero (1)

Spike. Bildet viser Spike på landeveien.

Utstyret git flere muligheten for å komme seg lettere ut på tur. Foto: Exero