Selfback Foto Kai T Dragland NTNU

Både i Norge og verden ellers er ryggplager den vanligste årsaken til uførhet. Men appen selfBACK kan kanskje hjelpe deg. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Ryggplager. Bildet viser kvinne som bruker selfBACK.

Både i Norge og verden ellers er ryggplager den vanligste årsaken til uførhet. Men appen selfBACK kan kanskje hjelpe deg. Foto: Kai T. Dragland, NTNU